Re-integratie

Re-integratie 2e spoor
 
Re-integratie 1e spoor houdt in dat je, in geval van langdurige ziekte, samen met je werkgever op zoek gaat naar
mogelijkheden voor ander of aangepast werk binnen je huidige organisatie. Als er zorgvuldig gekeken is, maar de
conclusie is dat er voor jou geen mogelijkheden meer zijn, wordt er gestart met het 2e spoor.
 
Bij het 2e spoor ben je meestal al 1 jaar of langer ziek. Het traject kan echter ook al in het eerste ziektejaar opgestart
worden, indien gewenst. Je gaat dan in overleg met je werkgever uitkijken naar een andere werkkring, een baan
buiten je huidige organisatie. Ik kan je ondersteuning bieden hierbij.
 
De inhoud van een re-integratietraject 2e spoor, dus dat je op zoek gaat naar een baan elders, is inhoudelijk gelijk
aan een outplacement traject. Het UWV houdt een vinger aan de pols bij je werkgever om te zien of er voldoende
inzet is om jou weer aan het werk te krijgen. Immers, mocht er na 2 jaar ziekte geen oplossing voor jou zijn, dan
zou je deels (of geheel) afgekeurd kunnen worden. Tegenwoordig gebeurt dit nog maar zelden.
De arbeidsrechtelijke (juridische) kant van een outplacement is echter heel anders dan bij een re-integratie
2e spoor, maar daarover kun je meer informatie krijgen via je afdeling personeelszaken, je rechtsbijstands-
verzekering of bij mij.
 
Voor meer informatie over de inhoud van het re-integratietraject 2e spoor kun je terecht op de pagina outplacement.